ေရႊတူးသူမ်ားအေပၚ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ေရႊသြင္းခုိင္းမႈမွာ ဆက္ေၾကးေကာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရကို လုပ္ငန္းရွင္မွ လိမ္လည္ခုိင္းသလို ျဖစ္ေနဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေန၀င္းထြန္း ေျပာၾကား

By suwatisoe on from www.news-eleven.com

ေရႊတူးေဖာ္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားသည့္စနစ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ ေရႊမ်ားကို ေရႊမတူးရေသးမီ အခ်ိန္၌ပင္ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းခုိင္းသည့္ စနစ္မွာ ဆက္ေၾကးေကာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေန၀င္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားသည့္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္လည္း ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုိက္နာႏုိင္မႈ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္မႈမရွိဘဲ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အထက္စီးရယူ ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
You must login to tell this story to your friend(s). No account yet? Join now, it's simple and of course free!
You must login to share this story to a group. No account yet? Join now, it's simple and of course free!
  • 3
  • Bury
  • Vote

You must login to vote this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

You must login to bury this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

Login To ShweHub

No account yet? Join us now, it's free!