အားကစားပညာဘာသာရပ္အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀၀ ဦး လက္ခံမည္

By kokopaing on from www.7daynewsjournal.com

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဒဂုံတကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ရတနာပုံတကၠသိုလ္တုိ႔တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၅၀ ဦးစီကို အမ်ဳိးသားဦးေရႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၆၀ အခ်ဳိး၄၀ ျဖင့္ လက္ခံသင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။
တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြတြင္ မည္သည့္ဘာသာတဲြျဖင့္မဆို ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အားကစားပညာဘာသာရပ္ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အားကစားနည္းတစ္ခုခုတြင္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးဆုတံဆိပ္ ရရွိဖူးသူကို ဦးစားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အဆုိပါ ဘာသာရပ္အတြက္ အပ္ႏွင္းမည့္ဘဲြ႕မွာ သိပၸံဘဲြ႕(အားကစား)ႏွင့္ ၀ိဇၨာဘဲြ႕(အားကစား) ျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားခ်ိန္ေလးႏွစ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း ေျခာက္လ၊ စုစုေပါင္း ေလးႏွစ္ေျခာက္လၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။
You must login to tell this story to your friend(s). No account yet? Join now, it's simple and of course free!
You must login to share this story to a group. No account yet? Join now, it's simple and of course free!
  • 3
  • Bury
  • Vote

You must login to vote this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

You must login to bury this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

Login To ShweHub

No account yet? Join us now, it's free!