သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈစစ္တမ္း (EIA) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ ပညာရွင္ႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အျမင္

By htainlin on from www.7daynewsjournal.com

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ယူ အသိပညာေပးရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေလးႏိုင္ငံမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈစစ္တမ္း (EIA) ဥပေဒကို နမူနာယူကာ ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။ EIA ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည္။ EIA လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ တတိယအဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေရးဆဲြေနသည့္ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ၏ အျမင္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
You must login to tell this story to your friend(s). No account yet? Join now, it's simple and of course free!
You must login to share this story to a group. No account yet? Join now, it's simple and of course free!
  • 14
  • Bury
  • Vote

You must login to vote this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

You must login to bury this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

Login To ShweHub

No account yet? Join us now, it's free!