ဖက္ဒရယ္အေျချပဳ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲရာ၌ အခန္းတစ္ခန္းခ်င္းစီအလိုက္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကို အေျခခံမည္ဟု UNFC ေျပာၾကား

By nyomyint on from www.first-11.com

တိုင္းရင္းသား တပ္ေပါင္းစု UNFC တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ (၁၁)ဖြဲ႕ ပါ၀င္ၿပီး ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA) သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ဖယ္ဒရယ္အေျချပဳ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲျခင္းကို UNFC ႏွင့္ UNA တို႔က ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအက်ိဳးျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္အေျချပဳ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲပါလာမည့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
You must login to tell this story to your friend(s). No account yet? Join now, it's simple and of course free!
You must login to share this story to a group. No account yet? Join now, it's simple and of course free!
  • 2
  • Bury
  • Vote

You must login to vote this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

You must login to bury this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

Login To ShweHub

No account yet? Join us now, it's free!